När du är klar med din Heart Issue Finder, kanske du vill återkomma när det gått en tid och göra om testet för att se om dina resultat har förändrats. Att göra om testet kan vara ett värdefullt sätt att mäta dina framsteg med tiden.

Ditt personliga bedömande är konfidentiellt och kommer inte att bli visat eller delat med någon annan än dig själv. För att testet ska fungera krävs att man väljer någon av urvalen vid varje fråga/uttalande. Om du tvekar så välj det första som poppar upp i huvudet.


1. Jag känner bitterhet gentemot min (far, mor, Gud, annan).
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

2. Jag gör saker jag ångrar senare.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

3. Det verkar som livet är hopplöst.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

4. Jag känner mig avvisad av andra.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

5. Jag känner mig fast av det som pågår i mitt liv.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

6. När saker går bra, oroar jag mig alltid att något hemskt ska hända.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

7. 'Jag vill ha vad jag vill ha när jag vill ha det!'
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

8. Jag känner mig avvisad av mig själv, andra eller Gud.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

9. Jag känner att jag inte är bra och att min bakgrund är fylld av skam.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

10. Jag är obekväm när jag inte har kontroll.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

11. Jag har en låg åsikt om mig själv.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

12. Jag försöker få andra att göra saker till mig.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

13. Jag känner att det finns människor i mitt liv som inte kan eller vill förlåta mig för saker jag gjort.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

14. Jag överdriver vissa händelser (shoppar, äter, sover) när jag känner mig låg eller när jag mår bra.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

15. Jag finner det svårt att tro att saker kan ändra sig.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

16. Jag är rädd för att älska helt och fullt.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

17. Jag har inte så roligt för att jag känner att livet inte är så roligt.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

18. Jag oroar mig för vad som kan hända.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

19. Jag blir arg och irriterad över hur andra människor gör saker.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

20. Jag tycker att människor är överkänsliga.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

21. Det är svårt att finna saker att vara tacksam för i mitt liv.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

22. Jag förväntar mig att det värsta ska hända.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

23. Jag känner att jag inte är så framgångsrik som jag bör vara.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

24. Det finns en del av mig som är utan kontroll.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

25. Om någon sårar mig så har jag svårt att tycka om dem igen.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

26. Jag gör saker för att få andra att tycka att jag är bra.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

27. Jag känner att något hemskt är på gång att hända.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

28. Jag behöver andra människors bekräftelse för att själv känna att jag är bra.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

29. Jag tenderar att känna mig ledsen.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

30. Jag har ångest.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

31. Jag blir frustrerad när saker och ting inte går som jag vill att de ska gå.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

32. Jag har upplevt enorm ovänlighet.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

33. Olösta rädslor påverkar mitt liv negativt.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

34. Jag känner det som 'Det är orättvist!'
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

35. Jag vill att människor ska tänka gott om mig.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

36. Jag känner mig okapabel att göra vad som förväntas av mig.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

37. Jag har negativa känslor och tankar gentemot mig själv när jag misslyckas.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

38. Jag gör saker jag vet att jag inte borde göra.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

39. Jag känner mig maktlös.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

40. Jag fokuserar mestadels på mig själv.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

41. Glädje kommer från positiva resultat såsom pengar, arbete, droger, befodran, nya saker, bekräftelse, osv.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

42. Jag känner att om jag bara kunde få mer___________ så skulle jag ha känna frid.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

43. Jag är en otålig person.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

44. Människor som borde varit vänliga mot mig, var inte det.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

45. Jag känner skuld eller skam.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

46. Jag oroar mig för hur saker och ting kommer att bli.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

47. Jag känner det som att jag är bättre än andra.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

48. Jag har svårt att kontrollera mig själv.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

49. Jag har negativa känslor och tankar om mig själv och/eller andra för tidigare småsaker.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

50. Jag använder saker som (mat, droger, rökning, osv) för att minska ångest.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

51. Det beror på andra människor om jag är lycklig eller olycklig.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

52. Jag känner mig inte tillräckligt älskad.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

53. Jag känner för att ge upp.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

54. Jag känner att saker inte förändras; framtiden kommer att vara som det förflutna.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

55. När jag känner mig frustrerad så gör jag ohälsosamma saker såsom hetsäter, skriker, slåss, osv.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

56. Livet är hårt.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

57. Jag känner mig rädd att om människor verkligen kände mig så skulle de inte tycka om mig.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

58. Jag jämför mig själv med andra.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

59. Jag känner att jag inte förtjänar framgång.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

60. Jag måste känna att jag har kontroll.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

61. Jag känner mig lugn inför saker som har gjorts mot mig i det förflutna.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

62. Jag är vis nog att göra bra val.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

63. Jag kan möta vad livet än har att erbjuda.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

64. Jag sätter mig själv åt sidan för att hjälpa andra.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

65. Jag letar medvetet efter saker att vara tacksam för varje dag.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

66. Alla saker arbetar tillsammans för det bästa.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

67. När jag känner mig frustrerad så pausar jag och lugnar ner mig.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

68. Varje vecka hjälper jag någon som behöver hjälp.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

69. Mitt liv på Jorden är meningsfullt.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

70. Jag tror på att mirakler kan ske.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

71. Jag är jämlik (lika värdefull som andra), varken bättre eller sämre.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

72. Jag sätter rimliga normer och mål för mig själv.
                 
             Aldrig
            
                 
            Sällan
 
               
           Ibland
 
                 
              Ofta
 
                 
             Alltid
              

Copyright ©2024 TheHealingCodes.com All Rights Reserved

Informationen på den här sajten har endast informativ avsikt och är inte avsedd som en ersättning för råd från din läkare eller annan professionell hälsorådgivare eller någon information som finns på eller i någon produktetikett eller förpackning. Du bör inte använda informationen på den här sajten för att diagnostisera eller behandla något hälsoproblem eller för ordinering av någon medicin eller annan behandling. Du bör konsultera en professionell hälsorådgivare innan du startar någon diet, träning eller kompletteringsprogram, samt innan du tar någon medicin eller om du har eller misstänker att du har hälsoproblem. Du bör rådgöra med din läkare innan du slutar med några mediciner.